İletişim Hattı +90(274) 412 7036
Genel Sekreterlik

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


KADRO ÜNVANI : GENEL SEKRETER

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM: YÖNETİM KURULU

VEKALET DURUMU :MUAMELAT MEMURU

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

- Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.

- Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

- Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna    öneride bulunmak.

- Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.

- Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.

- Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

- Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.

- Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.

- Yayın işlerini yürütmek

- Müşteri talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

- Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

 

YETERLİLİK:

Bu göreve atanacakların yeterlilikleri Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.


 

Birimler

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi