İletişim Hattı +90(274) 412 7036
Kalite Yönetim Temsilcisi

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

KADRO ÜNVANI : KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM: GENEL SEKRETER

VEKALET DURUMU: TİCARET SİCİL MEMURU

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Kalite Yönetim Sistemi için; referans standarda göre gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını, geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak, takibini yapmak. 

Kalite Yönetim sistemi için gerekli prosesleri kurmak, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, 

Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirilmesi için ihtiyaçları Genel Sekretere rapor etmek, 

Üye şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütmek, programları düzenlemek, 

Tedarikçi değerlendirmede Tic. Hizmetler birimini yönlendirmek ve yardım etmek, 

Tüm çalışmalarını şirketin belirlediği kalite politikası ve hedeflerle, taahhüt ve stratejilere göre yürütmek, 

Tüm hizmet alanında Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tespit ettiği hususlar hakkında Genel Sekreter ile görüşerek fikir birliği içerisinde çareler aramak, yol göstermek, 

Kuruluş içi kalite tetkiklerini yıllık olarak planlamak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve sistemin işleyişi hakkında Genel Sekretere bilgi vermek. Takip tetkiklerinin yapılmasını sağlayarak giderilmeyen olumsuzlukları “Yönetimin Gözden Geçirmesi” Toplantılarında yönetime sunmak. 

Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili dokümantasyonun oluşturulması, kayıtların tutulması ve takibi, Kalite Kayıtları Kontrolü Prosedüründe belirtilmiş tüm kayıtların kontrolü, onayı ve dağıtımı konularını ilgili prosedürlerde belirtildiği gibi takip etmek, 

Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarına gündem hazırlayarak bunları ilgili kişilere, katılımlarının sağlanması amacıyla duyurmak. Toplantı kararlarını ve sorumluluklarını takip ederek, uygunsuzlukların giderilip giderilmediği konularında yönetime rapor vermek, 

Kalite politikasının odanın her kademesinde bilinmesi ve uygulanmasının teminini sağlamak, 

Sistemle ilgili dışarıdan veya içeriden gelen heyet, gözlemci veya tetkikçilere azami ilgi ve alakayı göstermek, rehberlik yapmak, 

Kalite Yönetim sistemiyle ilgili dış kişi ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve odanın temsiliyetini sağlamak. 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve akreditasyon dokümanlarında ve kapsamında yer alan tüm yetki ve sorumluluklarını kullanmak ve yerine getirmekle sorumludur.

Birimler

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi