İletişim Hattı +90(274) 412 7036
Muamelat Memuru

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

KADRO ÜNVANI : MUAMELAT MEMURU

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : GENEL SEKRETER 

VEKALET DURUMU : TİCARET SİCİL MEMURU 

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

- Yıllık bütçenin c bendinde yazılı belgeleri hazırlamak.

(Yıllık Bütçe talimatları c bendi 4-b, 18., 23., 24., madde belgeleri hariç) (İhale Faturaları, Sağlık

- Faturaları, Rayiç Fiyat, Ticari ve Sınai Eşya Numunelerinin Vasıfları, Hakem, Bilirkişi, eksper

- Raporları, Kefaletname ve Taahhütnamelerde Yazılı İmza Sahiplerinin Odadaki Sicil Durumunu Gösteren belgeler, Ticari ve Sınai

- Mahiyetteki Belgeler, Ticari Kefalet Onay belgeleri, Kalite ve Yeterlilik Belgesi, Numunelerin Vasıflarının Onayı Belgesi, Yerli

- Malı Belgesi, İmza Onayı belgesi, Kayıt ve Sicil Sureti, Üye Kimlikleri, Azami Fiyat Tarife Belgesi, Ticari İtibar Şahadetnamesi

- Mahiyetinde Olmamak Üzere Üyelerin Gizli Olmayan Sicilleri Hakkında Yazılı sorulara Verilen Belgeler, Fiyat Tahminleri ve

 Yaklaşık Maliyet Belgesi, Örf, Adet ve Teamül Belgeleri, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri, ve Diğer Suretler)

- Bağ-Kur ve SSK belgeleri düzenlemek.

- Kırtasiye ve matbua muhafazası.

- İcra işlerini yürütmek.

- Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu     başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.

- Oda üye dosyalarını düzenlemek.

- Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde       yürütmek.

- Üye Kimlik Kartları düzenlemek.

- Gelen – Giden evrak kaydı, dağıtımı.

- Kasa kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

- Üye Aidat tahakkuk ve tahsilat işlerini yürütmek.

- Tenzilatlı satışlar.

- Seçimlerle ilgili hususlarda yardımcı olmak.

- Fire, zayiat ve randıman oranları belgelerini hazırlamak.

- Tüketicinin korunması.

- Aylık piyasa fiyat istatistiklerinin hazırlanması.

- Çıraklık ve meslek eğitimle ilgili işleri yürütmek.

- Müşteri talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

- Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

 

YETERLİLİK

 Bu göreve atanacakların yeterlilikleri Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

 

Birimler

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi