Gediz
+C
 Birimler
Küçült
 Ticaret Sicil Müdürlüğü
Küçült

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


KADRO ÜNVANI : TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : GENEL SEKRETER 

VEKALET DURUMU : ODA MUEMALAT MEMURU

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

- Ticaret Sicil Memurluğu işlemleri.

- Ticaret Sicil Belgeleri, Sicil Tasdiknamesi

- Belgelerini hazırlamak ve imzalamak,

- Mahkeme yazışmalarını hazırlama ve imzalamaya yetkilidir.

- Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.

- Defter tasdik işlemleri.

- Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi.

- Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yrd. nın Oda’da bulunmadığı dönemlerde Yönetim Kurulunun kararı ile Oda işlemlerini vekaleten yürütmek. 

- Müşteri talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Hizmet Raporu ile kayıt altına alıp,Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

 

YETERLİLİK:

Bu göreve atanacakların yeterlilikleri Ticaret Sicili Tüzüğü hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.