İletişim Hattı +90(274) 412 7036
Yönetim Kurulu Başkanı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


KADRO ÜNVANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM 

VEKALET DURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLLERİ

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstericidir.

Odayı hukuki bakımdan temsil etmek,

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

Yönetim Kurulu normal ve olağanüstü toplantıya davet etmek,

Yönetim kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek,

Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri idare etmek,

Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,

Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek,

Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak odanın sevk ve idaresini sağlamak.

 

YETERLİLİK:

Bu göreve atanacakların yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.


 

Birimler

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi