İletişim Hattı +90(274) 412 7036
Haberler

GEÇMİŞ YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

  • 27.07.2018
  • gediztso

 ÜYELERİMİZE DUYURU

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki üye aidatı ve munzam aidat borçlarına yeniden yapılandırılma imkanı getirilmiştir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, geçmiş dönem aidat borç asılları, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar tek seferde ödenebileceği gibi, ilk taksit Temmuz 2018 tarihinde başlamak üzere 6 eşit taksitte de ödenebilmektedir.

Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borç asılları ile faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazısının aslı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu üyelerin vergi kaydının silindiği tarihten önceki borçları için yapılandırma yapılabilecektir. Vergi mükellefiyetini sona erdiren üyelerimizin ticaret sicilinden ve odamızda da terkin edilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

NOT: 2018 yılı aidatları yapılandırma kapsamında değildir.

  • GEÇMİŞ YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi