İletişim Hattı +90(274) 412 7036
Politikalarımız

Kalite Politikası

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ’nın; kalite politikasının,

✔ Kuruluşun amacına uygunluğunu,

 Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesini,

 Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını,

 Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,

 Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini

Eğitimler, toplantılar ve iletişim araçları ile sağlamış ve kalite politikasını yayınlamıştır.

Her kademedeki çalışandan iş ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite politikasını göz önüne alarak yerine getirmeleri beklenir. Kalite politikası yılda en az bir kez uygunluk ve yeterlilik açısından yönetimin gözden geçirme toplantısında gözden geçirilir.

 

Kalite Politikası 

Odamız 5174 Sayılı Kanuna tabi tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Müşterilerimiz başta üyelerimiz olmak üzere hizmet verdiğimiz diğer kişi, kurum ve kuruluşlardır. Kalite evrimi çerçevesinde oluşturulan Kalite Politikamızın temel unsurları şöyledir;

▸ İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını; hızlı, doğru ve tarafsız olarak, mesleki disiplin, dürüstlük, dayanışma ve güvene dayalı ilkelerle yerine getirmek. 

 Bölgemizin ihtiyaç beklentilerini; öncü ve örnek bir meslek kuruluşu kimliğinin sorumluluğu ile proaktif bir rol alarak üst düzeyde karşılamak. 

 Ulusal ve uluslararası platformlar nezdinde üretken ve sürdürülebilir projeler oluşturarak bölgemizin ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmak, rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların artırılması noktasında tüm kesimlerinde faydalanabileceği gelişimleri sağlamak. 

 Kalite yönetim sistemi etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi akredite oda prensiplerine uygun olarak günümüzün ticari, sosyal ve teknolojik koşullarını kullanarak, yüksek kalitenin temini için yetkin personel istihdam etmek, üye odaklı, yapıcı ve takım ruhuyla çalışan personel yetisini sürekli geliştirmek. 

 Üyelerimize hizmet verirken yasal gerekliliklerin karşılanmasına verdiğimiz önem kadar Üye’lerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak,

 Kamu yararını ön planda tutarak üyelerimizin menfaatlerini korumak,

 Üyelerimizle sağlıklı iletişim kurarak bütünleşme sağlamak

 Özel sektör adına ekonomik ve sosyal kararların alınmasında yol göstermek

 Girişimciliği teşvik etmek

 Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi için destek sağlamak

 Yabancı sermayeyi bölgeye çekmek ve ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere girişimlerde bulunmak,

 Tüm sektörlerde çevreye saygılı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek

 Bilgi ve iletişim teknolojilerini takip etmek

 Üyelerimizin mesleki ve teknik eğitimine yönelik kurumları oluşturmak, mevcutları desteklemek ve sürekli eğitimden hareketle programlar düzenlemek.

 Daha kaliteli hizmet ve sürekli gelişim için çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak

 Katılımcılığı, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için atılacak adımlar Odamızın tüm hizmetlerinin planlı, sistemli ve belli bir kalite seviyesinde olmasını gerektirmektedir. 

 

Kurumsal

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi